//////

Miesięczne archiwum: Czerwiec 2009

ROZBIJAJĄC STEREOTYPY

Oprócz akcji rozbijających stereotypy, z których składa się nasze codzienne życie, twórcy Salonu-Galerii zmie­rzali — podobnie jak inne grupy alternatywne — do uchwy­cenia sensu całości, w jakiej zanurzone jest ludzkie istnienie, nici przewodniej, pozwalającej dojść do podstawowych prawd, na których można by oprzeć konstrukcję wyjaśniającą zasady funkcjonowania i cele tej całości. Poszukiwanie sensu ujawniło się w wielu akcjach tej grupy. Przykładem — działanie „Labi­rynt”, do którego autorzy dołączają następujący komentarz: „Labirynt to dla nas model ludzkich intuicji, szukających drogi w odwiecznym gąszczu ludzkich spraw, świata, ziemi. Zaska­kujące odkrycia, zawód i nadal niepewność. Odczuć błądzenie, przeżyć zawiłe wędrówki, przemyśleć przebyte ścieżki, zrozu­mieć metody prowadzące do celu, wyobrazić sobie wszelkie sytuacje labiryntowe.”

Archiwa

Bookmarks