//////

Miesięczne archiwum: Sierpień 2009

GRUPA GARDZIENICE

Grupa Gardzienice żyjąc wspólnie przez większą część roku, w czasie wędrówek po wsiach i pracy przy­gotowującej te wędrówki taki właśnie ideał kultury realizuje. Działania parateatralne Gardzienic mają charakter ni to spekta­klów ludowego teatru, ni to świąt, obrzędów, w których trakcie mieszają się role twórców i uczestników. Każda wyprawa jest starannie przygotowywana. Składa się na to przygotowanie nie tylko wizualna i techniczna strona spektaklu-święta, lecz także rozpoznanie terenu. Członkowie zespołu zbierają stare wiejskie legendy, pieśni, opowieści, starają się odtworzyć natu­ralny folklor środowiska, w jakim będą prowadzić swoje akcje parateatralne. Dzięki temu młodzi artyści przybywają do wsi już jako znajomi, a nie obcy ludzie z dalekiego miasta. Ułat­wia to nawiązanie kontaktu, wciągnięcie potencjalnych widzów do wspólnego przygotowania i realizacji wydarzenia teatralnego.

DZIAŁANIA GRUPY

Działania Gardzienic są czymś nie mieszczącym się w kon­wencjach sztuki, nie są zarazem wyraźnie parateatralne, trudno więc znaleźć dla nich odpowiednią nazwę. Działania te są wpraw­dzie ściśle wyreżyserowane, ale zarazem wmontowane w natu­ralne warunki, w jakich przebiegają. Uczestnictwo, współtwo­rzenie mieszkańców wsi polega tu głównie na wspólnym przeży­waniu symboli, dobudowywaniu ich treści. Oto, co pisze o tym Włodzimierz Staniewski — główna postać zespołu Gardzie­nice: „przez przestrzeń rozumiem obszar — a na tym obszarze wartości jego ziemi i wartości jego nieba. Nie chodzi mi o tło albo bezczynną, poetycką kontemplację natury, chodzi o to, aby owe wartości stały się żywymi uczestnikami zdarzeń.

Archiwa

Bookmarks