//////

Miesięczne archiwum: Lipiec 2015

MENUET

Za czasów Ludwika XIV we Francji całe życie toczyło się wokół menueta nazwanego królem tańców i tańcem królów. Jako najważniejszy taniec dworski menuet przetrwał do końca XVIII w. i wpłynął na ustalenie zasad etykiety dworskiej. Jest pochodzenia ludowego, wywodzi Się z prowincji Poitu. Cechuje go płynność ruchów i elegancki sposób wykonania. Dość wcześnie wszedł do muzyki artystycznej jako taniec stylizowany w suicie, później w operze, symfonii, sonacie. Przez długi czas utrzymywał się w obu postaciach — użytkowej i stylizowanej. Jego tempo jest umiar­kowane, metrum Utrzymany bywa najczęściej w formie ABA. Trzecia część jest dosłownie powtórzona; uwaga da capo a! fine mówi o po­wrocie części pierwszej.

BOURREE

Główne części są zwykle szesnastotaktowymi okresami. Drugie zdanie rozwija materiał zdania pierwszego. Trio wnosi kontrast melodyczny, harmoniczny, fakturalny. Spotyka się też menuety o  układzie dwuczęściowym oraz takie, które krzyżują się z rondem (kla- wesyniści francuscy, m.in. F. Couperin, J. Ph. Rameau). W XVII w. było obok menueta ulubionym tańcem. Taniec ten pochodzi z francuskiej prowincji Owerni. Ma szybkie tempo, metrum parzyste, (, z odbitką, częste motywy w rytmie: J] J . Zakończenia fraz i zdań przy­padają na drugą część taktu. W postaci stylizowanej bourree pojawia się w baletach, suitach. Ma dwuczęściowy układ. Czasami występuje w formie da capo, przez wprowadzenie drugiego bourree.

GAWOT

Francuski taniec z prowincji Dauphine, rozpowszechnił się szczególnie w Bretanii. Będąc tańcem towarzyskim święcił swe triumfy od końca XVI w. do początków XIX w. Okresem największej popularności był wiek XVIII. Był tańcem pełnym gracji, po którym na dworach tańczono skoczny taniec musette. Miał również szerokie zastosowanie w baletach, operach, suicie. Tempo gawota jest umiarkowane, metrum \ lub (f, z przedtaktem. Symetryczność fraz i zdań jest nieraz bardzo wyraźna. Gawoty mogą być dwuczęściowe, wykazywać budowę ronda, a także układać się w formę trzyczęściową, wtedy gdy pojawia się następstwo: Gawot-Musette (II Gawot ze zmianą trybu i nutą pedałową)-Gawot.

Archiwa

Bookmarks