//////

ALTERNATYWNA TECHNOLOGIA

Alternatywna technologia nawołuje do budowania otoczenia odpowiadającego ludzkiej skali, uruchamia wyobraźnię w kie­runku tworzenia różnych form codziennego życia, z których część realizuje się już teraz (nie tylko w ramach eksperymentów wspólnotowych, także w szerszej skali zmienia się stosunek do przedmiotów najbliższego otoczenia, wielu ludzi wybiera nowy styl życia, nowe miejsce pobytu, z powodu znużenia psychicz­nego przestrzenią zurbanizowaną i monotonią wytworów pro­dukcji masowej).Przedstawione wyżej poglądy na to, jak tworzyć nową rzeczy­wistość w istniejących warunkach społecznych, pozwalają odtworzyć zarysy utopii budowanej przez kulturę alternatyw­ną. Nie chodzi nam jednak o to, by oceniać skuteczność pro­ponowanych działań z punktu widzenia zmiany społecznej i kul­turowej. Oczywiście, wiara w to, iż istniejący system da się „roz­sadzić od wewnątrz” dzięki szczelinom, jakie w nim tworzą grupy alternatywne, wydaje się naiwna.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *