//////

BARDZIEJ RADYKALNE ZMIANY

Zmiany bardziej radykalne są wynikiem swobodnego traktowania kierunku ruchu melodii, prowadzą do poważnych zmian w strukturze interwałowej, a nawet powodują całkowite odejście od pierwotnej linii melodycznej tematu. Przekształ­cenia takie prowadzą również do zmian w budowie motywów czy fraz (np. zamiast fraz dwutaktowych wprowadzone są motywy czy figury jednotaktowe). Wówczas czynnikiem wiążącym daną wariację z tema­tem jest zwykle plan harmoniczny. Przesunięcie akcentów.  Zmiany metrum — do tych zmian często prowadzą przesunięcia akcen­tów.  Zmiany harmoniczne — zmiany trybu, struktury akordów i odniesień funkcyjnych, stosowanie dźwięków obcych; prowadzą także do zmian melodycznych.Zmiany agogiczne i dynamiczne — współdziałają najczęściej ze zmia­nami rytmicznymi, odnoszą się zazwyczaj do kolejnych wariacji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *