//////

BARDZO DOBRY SPEKTAKL

Spektaklem bardzo dobrym było również W rytmie słońca wrocławskiego „Kalambura”, inscenizacja oparta na wierszach Urszuli Kozioł. Spektakl ten, choć podejmujący problemy uni­wersalne: sytuacja człowieka we współczesnym świecie zmierza­jącym ku samozagładzie, samotność, konflikty moralne, do któ­rych rozwikłania brak dostatecznie uzasadnionych, jednoznacz­nych racji, był jakby rozbudowywany przez odbiorców, którzy usiłowali owe ogólnoludzkie dramaty umieścić w realiach spo­łecznych swojego miejsca i czasu.Rok 1971 stał się momentem dla rozwoju świadomości stu­denckiego teatru szczególnym. Została przełamana bariera konwencji utrudniająca mówienie wprost o istotnie ważnych dla młodzieży i całego społeczeństwa sprawach. Teatr jako ruch i jako forma artystycznej wypowiedzi określił się wyraźnie, szukając partnerów wśród ogólnonarodowych dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *