//////

CYKLE TANECZNE

Występuje w ramach większych cykli tanecznych pod ogólnym tytułem tańce węgierskie (np. u J. Brahmsa).Czardasz składa się z dwóch części: lassu lub lassan — wolnej, będącej wstępem o znamionach improwizacyjnych, z kapryśnymi zmianami tem­pa, i friska — szybkiej, będącej właściwym tańcem. Metrum £, charaktery­styczny rytm.Czardasza cechują; przyspieszenia, gradacje dynamiczne, rytmy punktowane, synkopy.W prostych stylizacjach ma miejsce szeregowanie odcinków, w styliza­cjach o wyższych ambicjach artystycznych istnieje większy związek mię­dzy częściami (np. II Rapsodia węgierska F. Liszta). Na ogół stosowana jest budowa okresowa, ale zauważyć można także tendencje do ewo­lucyjnego kształtowania.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *