//////

CZĘSTO WYKORZYSTYWANE MOTYWY

Bardzo często wy­korzystują motywy wzięte z tematu, ale mogą też wprowadzać nowy materiał motywiczny. Dopomagają w określeniu tonacji i przeprowadzeniu zmian tonacji. Wyróżniamy kontrapunkty stałe i zmienne. Kiedy każdemu wystąpieniu tematu towarzyszy inny rysunek melodyczny głosów kontra­punktujących (zazwyczaj w fugach o większych rozmiarach), mamy do czynienia z kontrapunktem zmiennym. Kiedy natomiast jedna, zawsze ta sama linia melodyczna każdorazowo, lub w większości przypadków, towarzyszy tematowi, to mówimy, że jest to kontrapunkt stały. Warun­kiem stosowania kontrapunktu stałego jest posługiwanie się rozwiniętą techniką kontrapunktyczną, mianowicie kontrapunktem wielorakim (pod­wójnym, potrójnym), polegającym na swobodnym przestawianiu linii me­lodycznych (w stosunku oktawy, decymy, duodecymy, kwintdecymy).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *