//////

CZYNNIK MOTORYCZNY

Przykładem koncertu spokrewnionego z dawnym concerto grosso jest np. Muzyka koncertowa na altówkę solo i orkiestrę kameralną P. Hindemitha (widać tu obok współdziałania sola z orkiestrą współdziałanie grup instrumentalnych w orkiestrze).Nieraz w koncertach oddziałuje czynnik motoryczny (np. I Koncert for­tepianowy B. Bartoka). Czasami spotykamy też koncerty, w których po­szczególne części zaopatrzone są w tytuły, np. Koncert wiolonczelowy J. A. Maklakiewicza. W XX w. spotkać można także koncerty z elemen­tami narodowymi, np. Symfonia koncertująca K. Szymanowskiego, Kon­cert na róg K. Sikorskiego, III Koncert skrzypcowy G. Bacewicz, Koncert na orkiestrę G. Bacewicz, Koncert na orkiestrę W. Lutosławskiego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *