//////

DWA RODZAJE SONAT

W XVII w. we Włoszech wykształciły się dwa rodzaje sonat:   sonata da chiesa (kościelna) — właściwa sonata przedklasyczna,  sonata da camera (dworska) — praktycznie tożsama ze suitą.Sonata da chiesa początkowo nie miała ściśle określonej ilości części. Ustępy skrajne były utrzymane w tempie szybkim, często o wspólnej motywice, fugowane; część środkowa zaś w tempie umiarkowanym, nie- imitacyjna, o charakterze tanecznym i takcie trójdzielnym. Między te części wstawiano krótkie części powolne, akordowe lub imitacyjne.Na przełomie XVII i XVIII w. ośrodkiem rozwoju sonaty przedklasycznej stała się szkoła bolońska, a jej czołowy przedstawiciel, A. Corelli, wy­kształcił w swych sonatach triowych i solowych modelową postać sonaty da chiesa, składającą się z 4 części:  wolnej — imitacyjnej,szybkiej — fugowanej, wolnej — akordowej, o charakterze stylizowanego tańca (sarabandy),szybkiej — imitacyjnej lub fugowanej także o charakterze stylizowanego tańca, np. gigue.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *