//////

DWA TYPY WALCA

Walc stylizowany wykorzystuje podstawowy rytm prototypu tanecznego, ale widać tu dużą różnorodność temp — od lento do vivace. Zanika w nim również szeregowanie na rzecz budowy dwu-, trzy- i wieloczę- ściowej. Czasami opiera się na mniej lub bardziej zmodyfikowanej formie trzyczęściowej typu ABA lub nawiązuje do układu rondowego. W romantyzmie wykształciły się dwa typy walca:   valse brillant — szeroko rozbudowany z elementami wirtuozowskimi (F. Chopin, J. Zarębski, F. Liszt),   valse triste — melancholijno-Iiryczny (F. Chopin, P. Czajkowski).U Liszta widać też wpływ poematu symfonicznego w walcu Mefisto, gdzie przebieg formy wyznacza podłoże programowe. M. Ravel nato­miast nazwał swój La val$e poematem choreograficznym.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *