//////

EKSPOZYCJE PLASTYCZNE

Ekspozycje plastyczne tego zespołu są właściwie akcjami parateatralnymi. To działania ulotne, wymagające współucze­stnictwa odbiorców. Są to akcje rzeczywiście otwarte, pozo­stawiające miejsce na spontaniczne włączenie się członków grupy i widzów uczestników, a więc zaplanowane jedynie w pew­nych ogólnych ramach, a nie w szczegółach i ograniczonym czasie. Linią łączącą wszystkie bardzo różnorodne poczynania grupy jest wzbogacanie komunikacji między ludźmi o nowe, pozawerbalne wymiary.Próby dotarcia do tych nowych wymiarów podejmowali mło­dzi artyści wykonując — posunięte czasem do granic ostatecz­ności — eksperymenty na samych sobie. Przykładem nie w pełni zrealizowanej improwizacji Repassage’u było urządzenie ty­powego, polskiego M 3 w przejściu podziemnym naprzeciw Uniwersytetu. Autorzy akcji zamierzali tam przez kilka dni zamieszkać, jednakże „mieszkanie” zostało po paru godzinach zlikwidowane wskutek interwencji zewnętrznych, a „mieszkań­cy” wraz z umeblowaniem musieli wyprowadzić się za bramę uniwersytecką.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *