//////

ELEMENTARNE WSPÓŁCZYNNIKI

Kształt struktur motywicznych wiąże się ściśle ze sposobem traktowania tekstu — sylabicznym i melizmatycznym.W sylabicznym traktowaniu tekstu wyrazistość motywów jest większa niż w melizmatycznym, choć np. jednorodna rytmika i powtarzanie dźwięków w psalmodii czy recitativo secco powodują, że motywy nie rysują się zbyt jasno. Dopiero zróżnicowanie interwałowe i ryt­miczne daje tę możliwość. W sylabicznym traktowaniu tekstu motyw obejmuje jeden lub kilka wyrazów (trzeba więc uwzględnić scalającą siłę słowa). Dobrze zarysowane motywy podkreślają wagę niektórych słów.Melizmatyka osłabia współgranie tekstu z muzyką. W melizmatach wielodźwiękowych powstają często motywy oparte na poszczegól­nych sylabach, następuje zatem rozbicie słowa. W bardzo szeroko rozwiniętych melizmatach na jednej sylabie powstaje większa ilość motywów.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *