//////

GALERIA REPASSAGE

Gardzienice to wspólnota twórcza reprezentująca typ poszu­kiwań i praktykę kultury alternatywnej w nawiązaniu do pol­skiej tradycji romantycznej. Zainteresowanie tym, co „ludowe”, a więc w swej postaci kulturowej „czyste”, „nieskażone”, „mądre”, „obdarzone głębokim sensem” — wydaje się w tej tradycji głęboko zakorzenione Oryginalną w swych poczynaniach twórczych grupą alterna­tywną był zespół ludzi skupionych wokół Salonu-Galerii Repas- sage. Grupa ta, składająca się z zawodowych artystów plastyków, mających już pewne uznane osiągnięcia w swojej dziedzinie twórczości, przyjęła wyraźny program porzucenia sztuki na rzecz spontanicznej kreacji i praktyki życia podporządkowanego jej rytmom. Przedmiotem ostrej, pełnej ironii krytyki Repassage’u stają się wszelkie instytucjonalne formy kultury hamujące roz­wój swobodnej twórczości i utrudniające kontakty między ludź­mi.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *