//////

GRUPA DZIAŁANIA

Był to zespół młodych artystów z Torunia i Bydgoszczy, którzy postanowili porzucić sztukę, wyjść poza tak zwany układ arty­styczny i stworzyć warunki życia, w jakich zrealizuje się ideał kultury alternatywnej: twórczość, sztuka staną się udziałem całej społeczności, niezbędnymi elementami codziennego życia, a nie czymś —jak powiada cytowany tu już Gili — dodawanym do życia jak kostka cukru.Grupa Działania w roku 1977 osiedliła się we wsi Lucim po­dejmując tam różne działania paraartystyczne inspirowane realiami i stopniowo wydobywaną, odbudowywaną tradycją Lucimia. „Nasze przechodzenie z pola sztuki na pole kultu­ry lucimskiej następowało stopniowo, trwało kilka lat. […] Kolejne lata działań w Lucimiu doprowadziły do przepływu dwukierunkowego […], wytwarzania więzi między ludźmi, w ramach komunikacji symbolicznej zachodzącej w bezpośred­niej styczności nadawców i odbiorców, ze zmiennością społecz­nych ról nadawcy i odbiorcy” — pisze jeden z założycieli zespołu — Witold Chmielewski.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *