//////

INSTRUMENTY W MUZYCE WOKALNEJ

Zasób środków w muzyce wokalnej jest dosyć ograniczony, dlatego bar­dzo wcześnie zaczęto posługiwać się instrumentami jako czynnikiem dodatkowym. Instrumenty mogą zdwajać głosy wokalne, 0 stanowić jeden z głosów konstrukcji polifonicznej lub zastępować jeden z głosów wokalnych (np. w motecie), współdziałać z głosami wokalnymi, występować w postaci samodzielnych partii (ritornelów, preludiów, post- ludiów, uwertury).Cała średniowieczna liryka świecka jest muzyką wokalno-instrumentalną, potem ten rodzaj obsady przeszedł też na grunt muzyki religijnej. Tylko w okresie odrodzenia większe znaczenie zyskały utwory a cappella.W muzyce wokalnej oprócz czynnika muzycznego działa słowo, tekst przekazujący treść utworu i będący zarazem oparciem dla struktury mu­zycznej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *