//////

KILKA ZNACZEŃ

Nawet termin suita miał kilka znaczeń; oznaczał: cykl tańców ułożony według pewnych zasad, zbiór tańców tego samego rodzaju,   zbiór innych utworów, np. sonat,   cykl składający się z części tanecznych i nietanecznych, pojedynczy utwór w ramach cyklu.W rozwoju suity odegrali rolę kompozytorzy włoscy, preferujący typ wa­riacyjny, francuscy — zestawiający tańce w tej samej tonacji, niemieccy, którzy w pierwszych dziesięcioleciach XVII w. byli spadkobiercami kom­pozytorów włoskich, później przejęli tańce francuskie i uporządkowali układ cykliczny. W suicie tańce towarzyskie były poddawane stylizacji i   często traciły swe pierwotne cechy. Wiele z tańców straciło znaczenie praktyczne i rozwijało się tylko w ramach suity. W okresie baroku takie tańce, jak menuet, gawot, anglaise były zarówno użytkowe, jak i styli­zowane.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *