//////

KLASYFIKACJA FORM MUZYCZNYCH

Należy zwrócić uwagę, że gatunki i formy muzyczne niekiedy zachodzą na siebie. Stąd kryteria podziału czasami dublują się. Klasyfikacji form muzycznych można dokonać z różnych punktów widzenia. Ze względu na środki wykonawcze: formy wokalne (z towarzyszeniem lub bez towarzyszenia instrumen­talnego, np. pieśń, opera),  formy instrumentalne (np. sonata, poemat symfoniczny).Ze względu na fakturę:  formy polifoniczne (np. kanon, fuga),   formy homofoniczne (np. sonatina, rondo). Ze względu na ilość części:   formy jednoczęściowe (np. etiuda, preludium),  formy cykliczne (np. suita, sonata, msza). Elementy muzyczne. Biorąc pod uwagę mniejsze cząstki formalne:   formy dwuczęściowe (np. poszczególne części suity barokowej, aria dwuczęściowa),  formy trzyczęściowe (np. ABA, typowe dla tańców czy liryki instru­mentalnej okresu romantyzmu), formy wieloczęściowe o najrozmaitszych schematach.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *