//////

KOLORYSTYKA I FAKTURA

Kolorystyka łączy się z dynamiką. Rolę kolorystyczną ma również odpowiednie wykorzystanie rejestrów głosu ludzkiego i różne zestawia­nie grup i rodzajów głosów wokalnych (mieszanie barw). Środki kolorys­tyczne kształtowane są także za pomocą zróżnicowania artykulacyjnego, wykorzystania brzmieniowych właściwości samogłosek i spółgłosek. Od­działywanie kolorystyczne może mieć także specyficzna struktura inter­wałowa (np. odległości mikrochordalne). Ciekawym środkiem jest kolory­styka topofoniczna, polegająca na przestrzennym rozmieszczeniu grup głosów (np. polichóralność renesansowa). Środkami kolorystycznymi są również: nucenie, krzyk, gwizd, klaskanie itp.W fakturze zespołowej należy wyróżnić dwa podstawowe rodzaje trakto­wania tekstu:synchroniczny — gdy jednocześnie we wszystkich głosach są iden­tyczne słowa.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *