//////

KONCERT BAROKOWY

Nazwa „koncert” w tym okresie używana była nie tylko w stosunku do koncertu instrumentalnego. Należy pamiętać, że przez dłuższy czas od­nosiła się także do utworów wokalno-instrumentalnych (nawet J. S. Bach nazywał niektóre swoje kantaty koncertami).Koncert czysto instrumentalny w początkowym okresie rozwoju nie wy­kazywał istotnych różnic w stosunku do canzony i sonaty. Nazwy te były często używane zamiennie, a nawet jednocześnie (np. Sonatę concertate in stil moderno D. Castelio). Podobnie jak w przypadku sonaty istniały dwa rodzaje koncertu: concerto da chiesa z częściami fugowanymi i con­certo da camera o elementach tanecznych. Po r. 1650 coraz większe znaczenie zyskiwały grupy instrumentów solowych, w rezultacie powstało concerto grosso.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *