//////

KONCERT W XX WIEKU

W XX w. koncert jest bardzo popularnym rodzajem utworu muzycznego. Każdy kompozytor rozwiązuje na swój sposób założenia konstrukcyjne i   wyrazowe tej formy. Obok koncertu solowego tworzone są koncerty na różne zestawy instrumentów. Na gruncie koncertu działają różne tradycje: późnoromantyczne, klasyczne, a nawet staroklasyczne. Niekiedy zauwa­żyć można krzyżowanie się różnych tendencji estetycznych, np. w I Kon­cercie skrzypcowym K. Szymanowskiego cechy późnoromantyczne to duży aparat orkiestrowy, założenia formalne, duże nasycenie emocjonal­ne; cechy impresjonistyczne — operowanie w niektórych odcinkach krót­kimi motywami i frazami ukazywanymi w różnej szacie kolorystycznej oraz specyficzna kolorystyka samego instrumentu solowego — wysoki bardzo wysoki rejestr. Przykładem koncertu spokrewnionego z dawnym concerto .

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *