//////

KONTRAPUNKTY

Kolejne dźwięki powtarzane są dokładnie w transpozycji o interwał kwinty lub kwarty czystej;odpowiedź tonalna — przestrzega ściśle stosunków harmonicznych, jakie winny zachodzić między nią a tematem, co prowadzi do nieco innej struktury interwałowej w odpowiedzi (zwłaszcza w czole). Odpo­wiedź taka zaczyna się w kwincie lub kwarcie, a następnie imituje melodię tematu, przy czym z reguły pierwszy skok (lub krok) ulega zmianie melodycznej tak, by zachowała ona tonację V stopnia skali. W fudze imitacja może wystąpić w ruchu prostym, inwersji, raku, aug- mentacji, dyminucji; stosowane są również stretta.Kontrapunkty są to głosy prowadzone równocześnie z tematem. Sta­nowią ważny współczynnik w rozwoju formy, decydujący o jednolitości motywicznej utworu i o jego wyrazie emocjonalnym.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *