//////

KRAKOWIAK

Ten ludowy taniec ziemi krakowskiej ma swoje odmiany lokalne, których nazwy wywodzą się albo od ruchów tanecznych (mijany, ścigany, dreptany, przebiegany), albo od nazw miejscowości (szopieniak, wieliczak). Typowymi cechami krakowiaka są szybkie tempo, metrum | i częste synkopy. Charakterystyczna formuła rytmiczna,ulega w stylizacjach modyfikacjom na skutek rozdrobnienia wartości ryt­micznych, co prowadzi do stosowania figuracji. Krakowiaki posiadają budowę okresową z jasnym rozczłonkowaniem na części ABA. Szerzej rozbudowane utwory tego rodzaju wykazują konstrukcję opartą na sze­regowaniu poszczególnych części bądź rozwijaniu materiału podstawo­wego. Stylizacje krakowiaka spotykamy w twórczości J. Zarębskiego, R. Statljowskiego, I. J. Paderewskiego, K. Szymanowskiego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *