//////

KSZTAŁTOWANIE MATERIAŁU DŹWIĘKOWEGO

W XX w. zasady kształtowania materiału dźwiękowego często pokry­wają się z różnymi technikami. Pod pojęciem techniki kompozytorskiej rozumiemy zespół środków i czynności potrzebnych przy konstruowa­niu dzieł. Jeżeli technika ma znaczenie formotwórcze, wówczas po­krywa się z formą, np. technika kanoniczna w kanonie, technika wariacyjna w wariacjach itp. Określona technika może być również stosowana lokalnie na gruncie jakiegoś utworu, o którego powstaniu decyduje inna zasada formowania. Na przykład istotą ronda jest po­wtarzanie refrenu i przeplatanie go kupletami, ale jego kolejne powtó­rzenia nieraz ulegają wariacyjnemu opracowaniu (figurowanie lub ornamentowanie linii melodycznej, zmiana akompaniamentu). Techniki wariacyjna, fugowana, koncertująca niekiedy kształtują niektóre części kantat, oratoriów, symfonii itp.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *