//////

KULTURA CZYNNA

Kultura czynna znosi te podziały i role, jest wspólnym nadawaniem sensu otaczającemu światu. Cała rzeczywistość staje się two­rzywem, które można kształtować zgodnie z potrzebami ciała, umysłu i wyobraźni. O tym poszukiwaniu sensu pisze Grotow­ski: „dwa tysiące lat temu na peryferiach olbrzymiego Cesar­stwa, które obejmowało cały ówczesny świat zachodni, ludzie chodzili po puszczy i szukali prawdy […], jeżeli jest jakieś po­dobieństwo czasów, to w potrzebie odnalezienia sensu, jeżeli me posiada się sensu, żyje się w nieustannym lęku, sądzi się, że lęk ten spowodowany jest zdarzeniami zewnętrznymi. I nie­wątpliwie one go wyzwalają, ale to, z czym nie możemy się upo­rać, płynie od wewnątrz, to nasza własna słabość, a słabość jest brakiem sensu. Oto dlaczego istnieje bezpośredni związek między odwagą a sensem.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *