//////

LABIRYNT

„Labirynt” tworzyły wielkie dwunastometrowe, prostokątne płaty białej gazy rozpięte na wysokich masztach, tworzące dużą prostokątną budowlę. Zmienne kształty nadawał jej wiatr wydymający gazę jak żagle. Umieszczono tam tekst z księgi Genezis: „A Ziemia była pusta i próżna i ciemności były nad głębokością.”Przedstawione tu grupy nie są jedynymi przykładami kultury alternatywnej w Polsce. Są to wybrane działania, które wydawa­ły mi się najciekawsze i najbliższe poszukiwaniom młodego teatru. Przykłady te wystarczą, by zrozumieć i odczuć specy­ficzny klimat grup alternatywnych, różniący je — mimo pokre­wieństwa — od zespołów określających się wyraźnie jako teatral­ne. Te właśnie zespoły, a nie kultura alternatywna, stanowią temat główny mojej książki.Mówiąc o kulturze alternatywnej w Polsce wspomnieć też trzeba o działalności wydawniczej i popularyzatorskiej Akade­mickiego Ośrodka Teatralnego „Kalambur”.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *