//////

MINIATURA KONSTRUKTYWICZNA

Miniatura konstruktywistyczna, nastawiona głównie na zagadnienia kon­strukcyjne. Zasób środków technicznych jest bardzo bogaty:  od stosowania tradycyjnych współczynników formy, jak materiał te­matyczny, przejawy ewolucjonizmu tematycznego i motywicznego, fragmenty budowy okresowej, układ repryzowy, środki polifoniczne,  poprzez stosowanie permutacji, kumulacji różnych elementów okre­su, ostinata, techniki wariacyjnej i zmian fakturalnych oraz przemiany harmoniki w środek kolorystyczny i dynamiczny,   aż do przezwyciężenia myślenia tematycznego i posługiwanie się coraz krótszymi zwrotami melodyczno-rytmicznymi, a nawet poje­dynczymi figurami rytmicznymi i melicznymi.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *