//////

NA PRZESTRZENI WIEKÓW

Na przestrzeni wieków układy cykliczne reprezentują bardzo bogaty ma­teriał — znajdujemy w nich niemal wszystkie rodzaje utworów instru­mentalnych. Wyróżniamy następujące formy cykliczne: suita — dla której punktem wyjścia była muzyka taneczna (sprzyjający okres — barok), sonata — dla której typowe są zróżnicowania agogiczne (sprzyjający okres to klasycyzm; odtąd sonata związana jest z tzw. formą sonatową); sonata może być komponowana na różne obsady (solową, kameralną, symfoniczną), decydujące o jej specyficznych właściwościach, divertimento, serenada, kasacja — na ukształtowanie ma wpływ użyt­kowy charakter i pogodny wyraz, koncert — o właściwościach budowy decyduje specjalny rodzaj tech­niki, polegający na współzawodniczeniu jednego lub kilku instrumentów solowych z orkiestrą.Te rodzaje form cyklicznych występują albo w postaci czystej, albo mieszanej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *