//////

NAJŁATWIEJSZE DO WYKONANIA

Zdecydowanie najłatwiejsza do wykonania jest melodyka diatoniczna i pozbawiona większych skoków. Jednak poszukiwanie coraz to nowszych środków wyrazu spowodowało, że już w renesansie wkracza do melodyki chromatyka, a od XVII w. pojawiają się coraz częściej skoki o większe interwały. Zasób tych środków rozszerza się wraz ze stopniowym rozsadzaniem harmoniki funkcyjnej. Wartości wyrazowe dobitnie podkreśla w utworach wokalnych agogika, szczególnie w kompozycjach wieloczęściowych (kantata, oratorium, opera). Jako wyraz wzmożenia napięcia i siły stosuje się przyspiesze­nia. Do podkreślenia wyrazistości słów lub punktów kulminacyjnych melodii (zakończenia fraz, zdań) służą np. zwolnienia czy fermaty.  Zróżnicowanie dynamiczne wypływa z przyrodzonych właściwości gło­su ludzkiego, który trudno utrzymać na jednym poziomie głośności, choć dzięki szkoleniu da się operować głosem wszechstronnie. Często też dynamika kształtuje się zgodnie z treścią dzieła. Niekiedy związana jest z agogiką.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *