//////

NALEŻĄCE DO LIRYKI INSTRUMENTALNEJ

Do liryki instrumentalnej należą również utwory zawierające pewne treści progra­mowe, np. miniatury ze Scen dziecięcych R. Schumanna czy Albumu dla młodzieży P. Czajkowskiego.Lirykę instrumentalną cechuje wzmożona uczuciowość, w związku z czym najważniejszą rolę odgrywa melodyka. Szeroko stosowana jest budowa okresowa, choć oczywiście często ulega ona modyfikacjom. Wśród utwo­rów należących do liryki instrumentalnej wyróżniamy utwory o jednolitym wyrazie emocjonalnym (izomorficzne) i utwory zróżnicowane pod wzglę­dem wyrazowym (tzw. polimorficzne). Utwory pierwszego rodzaju cechuje albo jednolitość melodyczna, a co za tym idzie — formalna, albo jed­nolitość faktury, albo rytmiczna (przez stosowanie figuracji) itp.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *