//////

NAŁOŻENIE MOTYWÓW

Zachodzi np. nałożenie motywów tematu na linię melodyczną zaczerpniętą z łącznika, materiał tematu może być powiązany z materiałem epilogu itp. Te zabiegi pro­wadzą do indywidualizacji instrumentów i ich grup oraz do tworzenia się nowych wartości wyrazowych nawet przy wykorzystaniu tego samego materiału tematycznego. Repryza zwykle rozpoczyna się tutti. Wzorem dla planu instrumentacyjne- go staje się zwykle ekspozycja, choć nie zawsze tak bywa. Koda w sym­fonii rozrasta się do pokaźnych rozmiarów, stając się niejednokrotnie drugim przetworzeniem (np. w III Symfonii Beethovena). Cechą symfonii klasycznej jest pogodne zakończenie (np. V i IX Symfonia Beethovena). Bardzo wcześnie też wystąpiły w niej przejawy programowości (np. Haydna symfonie: Le matin, Le midi, Le soir\ Beethovena VI Symfonia „Pasto­ralna”, finał IX Symfonii).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *