//////

NASTAWIENIE SPOŁECZNOŚCI

Antyintelektualne nastawienia społeczności alternatywnych, które przywiązywały większą wagę do rozwijania percepcji zmysłowej, intuicji, pozawerbalnej komunikacji niż do myślo­wego, intelektualnego opanowania skomplikowanej rzeczy­wistości społecznej budziły sprzeciw. Raziła sztuczność owych „pierwotnych” symboli, które manifestowane w sposób stereoty­powy, bez wysiłku — umysłowego — ich ponownego odczyta­nia, przekształcały się w hasła równie mało znaczące jak te, które kultura alternatywna zakwestionowała. Zawieszenie w społecznej próżni wielu alternatywnych poszukiwań prowa­dziło do wyjałowienia, tworzenia świata kultury równie sztucz­nego jak ten krytykowany. Jeśli porównać wartość społeczną i estetyczną dokonań mło­dego teatru z efektami działania grup alternatywnych, kryty­ka, jakiej zostały poddane przez te teatry, jest słuszna. Choć pomija wymiar owej działalności istotny, z którego czerpali również twórcy młodego teatru. Mimo uznania wagi budowania tego wymiaru dla odnowienia kultury jestem po stronie sztuki, po stronie teatru.

 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *