//////

ODKRYCIE FAŁSZYWYCH KART

Spadanie odkrywa — powie Nyczek — „fałszywe karty słów i gestów kiedyś zapisanych, demaskuje puste deklaracje artystów i pisarzy, bojowników oglądających śmierć z reporterskiej ka­biny”. Spadanie, jakkolwiek uznane przez krytykę i publicz­ność za spektakl roku, nie było wydarzeniem jedynym. W tym czasie pojawiły się inne równie ważne zapowiedzi ożywienia studenckiego teatru. Interesującym i odpowiadającym nastro­jom tego okresu był spektakl Teatru Ósmego Dnia Wprowadze­nie do… Ramę tego spektaklu stanowi sytuacja przygotowywania rocznicowej akademii. Tematem zaś głównym jest pokazanie kostnienia żywych niegdyś rewolucyjnych idei. Udanym przedstawieniem okazała się przygotowana przez Teatr 77 z Łodzi składanka Rosjo, żono moja, oparta na wierszach, dzien­nikach i listach Aleksandra Błoka. Zamiarem twórców spektaklu było pokazanie sytuacji jednostki wplątanej w wir wielkich procesów historycznych, jej przeżyć i wewnętrznych konflik­tów.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *