//////

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Należałoby tu podjąć próbę odpowiedzi na pytanie, do ja kich wymiarów rzeczywistości składającej się na naszą codzienność odnosi się postawa kreacyjna? Kierunki działania grup alterna­tywnych wskazują, iż aktywność twórcza obejmuje (a w każdym razie obejmować powinna): samego siebie, kontakty z innymi ludźmi, świat idei czy też raczej pojęć ogólnych niezbędnych do opisania i zrozumienia otaczającej rzeczywistości, świat przedmiotów. Jakkolwiek ocenialibyśmy efekty owej kreatyw­ności, społeczności alternatywne rozpoczęły w każdym z wy­mienionych wymiarów rzeczywistości realizację koncepcji twór­czego życia.,,Ja sam” —jako tworzący podmiot, a zarazem przedmiot własnej kreacji. ~Poęzjflciem zmiany stosunku do samego siebie jest zakwe­stionowanie obrazu własnej osobowości ukształtowanego w pro­cesie socjalizacji przez rodzinę, szkołę, miejsce pracy i inne instytucje społeczne i polityczne, z którymi wchodzi w kontakt młody człowiek.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *