//////

ODZYSKAĆ PRZEPŁAKANE LATA

Jest kwiecień 1980. Lubelskie Konfrontacje Młodego Teatru zgromadziły jak co roku zespoły różniące się znacznie pozio­mem artystycznym, umiejętnością wypracowania własnego ję­zyka teatralnego, adekwatnego do treści przesłania. Jednak tym razem wszystkie nieomal spektakle mają coś wspólnego: mówią o tym, że poczucie rozdźwięku między rzeczywistością kreowaną przez instytucje „kultury oficjalnej” a tym, co jest udziałem codziennych doświadczeń ludzi, osiągnęło swój szczyt. Dalej tak żyć nie można. Nie jest przypadkiem motto zamie­szczone przez redakcję w Informatorze KMT, nawiązujące do tradycji studenckiego teatru sprzed lat dziesięciu. To fragment wiersza Norwida, stanowiący zakończenie słynnego spektaklu z roku 1971 Koło czy tryptyk? Teatru 77 w Łodzi, podejmują­cego dyskusję na temat odpowiedzialności moralnej za nie­dawne wydarzenia w Gdańsku, stawiającego pytanie, jak do tego dojść mogło i co zrobić, by taka sytuacja nigdy się nie powtó­rzyła

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *