//////

OSTATNI CZYNNIK

Szczególnym rodzajem repryzy jest repryza pozorna, czyli zwodnicza, zaliczana przez niektórych teoretyków do przetworzenia. Rozpoczyna się tematem w postaci pierwotnej, lecz w innej tonacji niż zasadnicza.Koda jest ostatnim i nie obowiązującym współczynnikiem formy sonato­wej. Nie ustalono zasad dotyczących budowy kody. Spotykamy przebiegi: figuracyjne, gamowo-pasażowe, niekiedy o charakterze improwizacyjnym (cadenzy), nie mające nic wspólnego w poprzednim materiałem, nawiązujące do wcześniejszych fragmentów formy,  łączące oba wyżej opisane rodzaje. Czasami koda rozszerzona bywa do pokaźnych rozmiarów, a zawarte w niej tematy poddawane są na nowo zabiegom przetworzeniowym, tak że koda urasta do jakby drugiego przetworzenia, w skrajnych przypad­kach przewyższającego rozmiary właściwego przetworzenia, np. I cz. Sonaty Es-dur op. 81 a L. van Beethovena. Właśnie od czasów Beetho- vena częściej niż w XVIII w. pojawiają się szeroko rozbudowane kody.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *