//////

OSTRE PRZEPROWADZENIE

Imitacja występuje z reguły w pierwszym przeprowadzeniu, natomiast w dalszych przeprowadzeniach temat może pojawić się pojedynczo i po jego wystąpieniu kompozytor nie musi stosować odpowiedzi. Początek tematu dość często przypada w miejscach zakończenia kadencji, które są ważnym czynnikiem harmonicznym i formalnym w fudze. Pierwsze prze­prowadzenie cechuje ograniczony zasób środków harmonicznych (odnie­sienia kwartowo-kwintowe). Dopiero w dalszych przeprowadzeniach nastę­puje rozwinięcie środków harmonicznych, co prowadzi do stosowania modulacji. Temat pojawia się w różnych tonacjach i może być przekształ- ‚ cany za pomocą środków polifonicznych. Ostatnie przeprowadzenie pod­kreśla tonację główną utworu, prowadzi bowiem do jego zakończenia.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *