//////

PO EKSPOZYCJI

Po ekspozycji stanowiącej pierwszą część następują dalsze przepro­wadzenia. Temat pojawia się w różnych tonacjach i poddawany może być różnym przekształceniom polifonicznym. Są to fugi dwuczęściowe (np. C-dur, d-moll z I tomu Das wohltemperierte Klavier J. S. Bacha, c-moll z II tomu) czy wieloczęściowe (np. es-moll z I tomu, b-moll z II tomu Das wohltemperierte Klavier). Ogólnie należy stwierdzić, że fugę cechuje niezwykła zwartość. Poszcze­gólne współczynniki zazębiają się, logicznie wynikają z siebie. Rozczłon­kowanie formy fugi uzależnione jest od jakości zastosowanych środków harmonicznych i polifonicznych.Fuga wielotematyczna to rodzaj fugi operującej więcej niż jednym tematem.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *