//////

POD WZGLĘDEM FORMALNYM

Rondo romantyczne było często utworem koncertowym umożliwiającym popisy estradowe. U Mendels- sohna-Bartholdy’ego i Chopina pojawia się rondo fortepianowe z orkiestrą.Pod względem formalnym rozróżniamy ronda: sonatowe, z epizodem centralnym lub bez epizodu, figuracyjne (np. C. M. Webera) — jest rzadszym typem.Samodzielna część przetworzeniowa, w przypadku ronda sonatowego, może albo rozwijać materiał tematu podstawowego, albo występować w postaci tzw. divertissement i wówczas nawiązywać do któregoś z łą­czników, lub może być brawurową partią o charakterze improwizacyjnym.Epizody są rozbudowywane pod względem ilości i rozmiarów; niejedno­krotnie pojawiają się dwa epizody, przedzielone jedynie łącznikiem. Epi­zody często mają znamiona liryczne. Rondo romantyczne, podobnie jak ronda w okresach poprzednich, bywa utworem samodzielnym lub wcho­dzi w skład utworów cyklicznych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *