//////

PODLEGA PRZETWORZENIU

Przetworzeniu mogą podlegać również łącznik, materiał wstę­pu i myśli końcowej. Kompozytor czasami wprowadza zupełnie nowy materiał. Przetworzenie nie jest luźnym zestawieniem odcinków, w ra­mach których dokonuje się praca tematyczna. Stanowi ono konsekwen­tną rozbudowę formy i pozostaje w ścisłym związku z ekspozycją. Nie ma zasad regulujących rozmiary przetworzenia i następstwa przetwarza­nych współczynników, najczęściej jednak przetworzenie prowadzone jest na zasadzie przekształceń ewolucyjnych. Repryza rozpoczyna się w tonacji głównej. Jest przytoczeniem materiału ekspozycji, ale prawie nigdy w sposób dosłowny. Z uwagi na rozplano­wanie procesów energetycznych obiegowo przebieg formy sonatowej interpretuje się następująco: ekspozycja — miejsce konfliktu dwu tema­tów, przetworzenie — pogłębienie konfliktu, repryza — rozwiązanie po­wstałych uprzednio napięć.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *