//////

PODZIAŁ TAŃCÓW

Repertuar taneczny jest bardzo bogaty, a ze stylizacją tańców spotykamy się już w XVI w. Właściwie każdy taniec użytkowy może być przedmiotem stylizacji. Mogą też być tańce wyłącznie stylizowane, np. mazurek. Ol­brzymia ilość tańców wykazuje budowę okresową. Najczęściej spotykaną formą jest forma trzyczęściowa typu repryzowego (część środkowa czę­sto zwana jest trio). Dziś tańce dzielimy na dwie kategorie: towarzyskie (użytkowe) — służące celom praktycznym — do tańczenia; muzyka tworzy oprawę dźwiękową dla czynności choreotechnicznych; stylizowane — do słuchania; są utworami artystycznymi, dla których podstawą są tańce użytkowe. Często sposób ich opracowania prowadzi do znacznych odchyleń od pierwotnej postaci tańca. Utwory taneczne stylizowane nie są związane z czynnikiem choreotechnicznym.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *