//////

POSZUKIWANIE ALTERNATYWY

Poszukiwania alternatywnej technologii idą w kierunku odnalezienia możliwości wykorzy­stania energii słonecznej, siły wiatru, wody itp„ co mogłoby uwolnić ludzkość od groźby kryzysu energetycznego, a zarazem od groźby zagłady, którą niesie eksploatacja energii jądrowej. Obniżenie mocy energetycznych jest, zdaniem przedstawicieli alternatywnych technologii, obniżeniem ryzyka wypadku. Ruch ten wiąże ściśle zmianę techniki ze zmianą społeczną. Musi ona nastąpić równocześnie, gdyż alternatywna technologia wymaga całkowitego przeobrażenia stylu życia, organizacji społecz­nej, zagospodarowania przestrzeni itp. Wymaga głębokiej zmia­ny podstawowych wartości, zasad funkcjonowania instytucji, wyobrażeń o przyszłości i postępie społecznym. Dla przykładu przytoczę przeciwstawienia tradycyjnej — „twardej”, i alter­natywnej „miękkiej” technologii, wprowadzone jako ilustra­cja założeń ruchu. Silne energie — słabe energie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *