//////

PRELUDIA

Pierwsze preludia pochodzą z okresu średniowiecza i mają nazwę preambulum lub intonatio. Są niewielkich rozmiarów i poza figuracją trudno wskazać na jakieś specyficzne właściwości formalne. Utwory takie czasem łączono w cykle porządkując je według tonacji modalnych. W XVII i XVIII w. preludium nadal stanowi wstęp do innych form, np. fugi, suity, ale zwiększają się jego rozmiary. Prezentuje typ formy ewo­lucyjnej. Preludia te mogą mieć:formę jednolitą z wyraźniejszymi wcięciami kadencyjnymi, formę dwuczęściową (opisaną powyżej; także *>• rozdz. „Suita ba­rokowa”, s. 95).W okresie klasycyzmu i romantyzmu na preludium wpływa zasada bu­dowy okresowej, dlatego niekiedy utwory tego typu przestają być wyłą­cznie figuracyjnymi, np. u F. Chopina, S. Rachmaninowa.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *