//////

PROBLEM ZALEŻNOŚCI

Problemu zależności pomiędzy muzyką a treścią nie należy traktować mechanicznie. Większość utworów muzyki wokalnej odznacza się współ­zależnością treści i środków muzycznych. Spotkać jednak można takie utwory, w których muzyka jest tylko oprawą artystyczną tekstu. O luźnym związku tekstu z muzyką świadczą liczne kontrafaktury, tzn. przeróbki utworów wokalnych, w których pierwotny tekst, np. religijny, zmieniany był na świecki, i odwrotnie (np. motety w XIII w.), stosowanie nowych obiegowych melodii świeckich do tekstów religijnych (XV w.), podkładanie do łacińskich pieśni religijnych tekstów w językach narodowych (niemie­cki, czeski, polski itp.). Dla rytmiki jako regulatora czasu w utworze muzycznym duże zna­czenie mają systemy językowe i zasady wersyfikacyjne (ilość sylab akcentów w wersie).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *