//////

PROCES WOKALIZACJI

W renesansie zapoczątkowano proces wokalizacji wszystkich głosów; wyodrębniają się dwa rodzaje kontratenoru — altus (wyższy głos męski) i   bassus (niższy głos męski). Z biegiem czasu pozostają tylko te nazwy. Głos najwyższy określano jako cantus lub superius. Czynnikiem decy­dującym o powstaniu układu czterogłosowego: sopran-alt-tenor-bas, by­ło okrzepnięcie nowego systemu kontrapunktycznego, w którym bas zaczął pełnić funkcję podstawy harmonicznej. Eliminacja tenorowego can­tus firmus również odegrała znaczącą rolę, w rezultacie nazwa „tenor* pozostała na oznaczenie głosu wyższego od basu. Renesans zmienia głosy falsetowe na piersiowe.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *