//////

PRZECIW NIJAKOŚCI

Ci ludzie, którzy dwa tysiące lat temu chodzili po okolicach Nazaretu — zresztą byli oni młodzi, o czym się zapomina, […] mówili różne dziwne rzeczy i nieraz zacho­wywali się nierozsądnie, ale w powietrzu unosiła się potrzeba porzucenia siły, porzucenia wartości panujących i poszukiwania wartości innych, na których można by budować życie bez kłam­stwa […]. W tym strachu, który łączy się z brakiem sensu, rezy­gnujemy z życia i zaczynamy pilnie umierać. Szablon zajmuje miejsce życia a zmysły oswajają się z nijakością.” Przeciw tej nijakości zwraca się kultura czynna. Przeciw dzie­lącym ludzi barierom, przeciw kostnieniu, utrwalonym, bezre­fleksyjnie powtarzanym schematom zachowań, reakcji na oto­czenie.„Powinno się dziać to, co najprostsze, najbardziej elementar­ne, ufne między istnieniami — mówi Grotowski — to opiera się etapy, o szczeble, ale nie może być rytem, w znaczeniu, że jest jak zakomponowany obrządek — bo musi być od rytu prostsze.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *