//////

RADYKALNA ZMIANA

Radykalna zmiana kultury wymaga „zawieszenia” nie tylko jej języka, całej hierarchii wartości, wzorów zachowania, ale także odrzucenia sztuki, która wydaje się zwykle zaprzecze­niem świata stereotypów, przymusu, pozorności. „Propozycje ostateczne idą w duchu bezwzględnej, adialektycznej elimina­cji kultury jako zbioru wyłącznie instytucji i stereotypów. Inte­lektualiści rewolucjoniści muszą wyrzec się swego dotychczaso­wego statusu, przejść przez trening dekulturacji, «odmagnesować» mózgi.” W koncepcjach społecznej zmiany formułowanych przez społeczności alternatywne zwraca się uwagę na konieczność przywrócenia sztuce, twórczości artystycznej jej pierwotnego znaczenia i miejsca w życiu człowieka.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *