//////

REALIZACJA POSZUKIWAŃ

Grupa lucimska budowała swoją wersję kultury alternatywnej mając pełne poczucie związku z całym nurtem tych poszuki­wań w Polsce i na świecie, odwołując się do doświadczeń Gro­towskiego i najbardziej chyba pokrewnej sobie grupy — wędro­wnego teatru z Gardzienic.Grupa ta od początku 1978 roku działa pod nazwą Stowa­rzyszenie Teatralne we wsi Gardzienice koło Lublina. Ekspery­menty teatralne i parateatralne tego zespołu są — najogólniej mówiąc słowami jego głównego animatora Włodzimierza Stanie- wskiego — poszukiwaniem nowego środowiska naturalnego teatru. Te poszukiwania realizują się na terenie wsi głównie w województwach wschodnich, odległych od większych ośrod­ków, stosunkowo mało „skażonych” oddziaływaniem kultury masowej. Owej kulturze masowej i kształtowanym przez nią obyczajom przeciwstawia zespół ideał kultury małej zintegro­wanej społeczności.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *