//////

RONDO

Rondo należy do najstarszych form muzycznych. Jest pochodzenia ta­necznego. W średniowieczu było formą wokalną. Od XVII w. zaczyna się rozwijać rondo czysto instrumentalne.Istotą ronda jest powtarzanie zamkniętego odcinka muzycznego, tzw.refrenu, i przeplatanie go myślami pobocznymi zwanymi kupletami lub epizodami. W rozwoju historycznym wykształciły się: rondo starofrancuskie (XVII w.), klasyczne, romantyczne i nowsze.Wykształcili je głównie klawesyniści francuscy: F. Couperin i J. Ph. Ra- meau. Refren, czyli rondeau, pojawiał się trzy, cztery razy i przeplatany był kupletami. Rondo starofrancuskie miało na ogół małe rozmiary. W ku­pletach {zwłaszcza pierwszym i drugim) często wykorzystywany był ma­teriał melodyczny refrenu. Dlatego rondo to jest stosunkowo mało skontrastowane wewnętrznie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *