//////

RONDO XX WIEKU

W swych założeniach konstrukcyjnych ulega uproszczeniu, często przy­pominając budowę ronda starofrancuskiego. Przede wszystkim znikają przejawy pracy tematycznej, stąd powrót do określenia refren zamiast temat. Refren ma najczęściej małe rozmiary i opiera się na powtarzaniu fraz. Częste są tendencje do nadawania utworowi charakteru motorycz- nego (np. IV cz. Suity na orkiestrę smyczkową M. Spisaka). Formy polifoniczne pojawiają się w utworach wielogłosowych, w których partie poszczególnych głosów są samodzielne. Formy te opierają się na środkach polifonicznych i harmonicznych typowych dla danego okresu historycznego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *